• På tilbud!
  • -50,00 kr.

Mitre Superglue

149,00 kr. Gem 50,00 kr.
199,00 kr.
Inkl. moms

Mitre Superglue

Superlim, der hærder øjeblikkeligt ved hjælp af en aktivator, så du ikke behøver presse emnerne sammen i lang tid. Bare spray aktivator på den ene overflade og smør lim på den anden. Pres overfladerne sammen i 10 sekunder. Færdig! 

PRODUKTBESKRIVELSE
Superlim, der fikserer øjeblikkeligt ved hjælp af en aktivator, så du ikke behøver presse emnerne sammen i lang tid. Limer porøse
og massive emner -træ, metal, keramiske overflader og mange plast- og gummityper (dog ikke PP/PE/PTFE/EPDM). Hærder på 10
sekunder
ANVENDELSE
Limer porøse og massive emner -træ, metal, keramiske overflader og mange plast- og gummityper (dog ikke PP/PE/PTFE/EPDM).
Hærder på 10 sekunder. Perfekt til limning af billedrammer eller andre overflader, som er svære at fiksere med lim, eller hvor ethurtigt resultat er nødvendigt.

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE
Lim i godt ventilerede lokaler og på et robust underlag. Rengør limoverfladerne og sørg for, at de passer perfekt Gør dig klar ved
at åbne proppen på limflasken ryste spraydåsen Spray den ene limoverflade med aktivatoren i et jævnt men tyndt lag. Læg en drå-
be af den flydende lim på den anden limoverflade (en dråbe pr. 3 kvadratcentimer) Før overfladerne sammen inden for 30 sekun-
der, pres godt til i 10 sekunder. Færdig!
SIKKERHED

Undgå, at limen kommer i kontakt med huden, huden kan blive limet sammen. Hvis der kommer lim på huden, slipper den af sig
selv på 60 minutter. og det går hurtigere med et vandbad og sæbe. Læs sikkerhedsdatabladet inden brug Sørg for god ventilation
i arbejdsrummet

 

Antal

1.1. Produktidentifikator
Produktnavn BOSTIK MITRE SUPERGLUE
Andre identifikationsmetoder
Unik formelidentifikator (UFI) UFI:KHMW-2317-A5DN-HKFR
Rent stof/blanding Blanding
1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes
Anbefalet anvendelse Dette produkt er et cyanoacrylatbaseret klæbemiddel
Anvendelser, der frarådes Ingen kendt
1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet
E-mailadresse SDS.box-EU@bostik.com
1.4. Nødtelefon
Nødtelefon
Europa 112
Danmark Giftcenter : +45 (0) 8212 1212

Relaterede varer (Der er 10 varer i samme kategori)

close Shopping Cart

Registrer ny konto

Har du allerede en konto?
Log ind i stedet for Eller Nulstil kodeord